FacebookTwitterGoogle+

Ha nascut la xarxa Asil.cat! Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.

El nostre objectiu és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, mitjançant el reconeixement dels seus drets així como a través de la realització d’activitats d’assistència, d’atenció, d’incidència, de formació com de sensibilització.

Les entitats que actualment formen part de la xarxa Asil.cat són:
Accem
ACATHI
Associació EXIL
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Fundació ACSAR
PEN Català
SICAR cat – Adoratrius
Més informació al tríptic de la xarxa Asil.cat

Asil.cat compta amb el cofinançat del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) que té com a objectiu contribuir a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials, així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la UE). La Plataforma d’ONG d’Acció Social és l’Organisme Operador del Programa de Ciutadania Activa que està dotat amb 4,6 milions d’euros destinats a l’enfortiment de les ONG i la seva contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible.