Enfortir el treball en xarxa de les entitats d'asil i drets humans presents a Catalunya

v

Coordinar les accions d'incidència i mobilització social de les entitats membres

Així com d’altres organitzacions que tinguin objectius afins per a que el conjunt de la ciutadania així com els mitjans de comunicació tinguin un millor coneixement de les causes del desplaçament forçat, el dret d’asil i la situació de les persones refugiades a Catalunya.

w

Integrar les accions d’incidència política de la Xarxa amb la d’altres organitzacions del sector

Per tal detenir una presència activa en els espais de presa de decisions dels governs locals i regionals del territori català.


N

Membres de Ple Dret

 

Amb veu i vot, podran ser totes aquelles entitats i institucions que estiguin treballant en la defensa del dret d’asil a Catalunya que hagin estat acceptades per a ser integrants actives de la Xarxa Asil.cat, tal com marca el seu protocol de gestió i que hagin ratificat formalment la seva adhesió en els seus òrgans de govern.

 

N

Membres Observadors

 

Entitats vinculades a l’àmbit la defensa del dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions de drets humans, realitzant activitats de sensibilització i/o, d’incidència i/o d’atenció al col·lectiu mencionat, que no pertanyin a la Xarxa i que tinguin interès en acompanyar-la en qualitat d’observadores.