Ha nascut la xarxa Asil.cat!

Ha nascut la xarxa Asil.cat!

FacebookTwitterGoogle+

Ha nascut la xarxa Asil.cat! Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.