Atenció a col·lectius específics

Diverses entitats de la xarxa Asil.Cat atenen a col·lectius específics.

N

Víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació

Adoratrius és una entitat social privada que presta atenció a les dones en situació d’exclusió. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets.

A més a més, realitza accions de sensibilització i denúncia amb el fi de contribuir al canvi social. L’objectiu general de SICAR cat és la restitució dels drets humans de les dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació. Els objectius específics són:

  • Atendre les necessitats bàsiques i de salut en condicions de seguretat de les dones víctimes del tràfic amb fins d’explotació (oferint allotjament en condicions de seguretat i confidencialitat).
  • Promocionar l’autonomia de les dones víctimes del tràfic amb fins explotació a través de la prestació d’atenció social, sanitària, psicològica, jurídica i sociolaboral.
N

Persones pertanyents al col·lectiu LGBTI

L’Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI) es troba especialitzada en l’atenció i acollida de persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional pertanyents al col·lectiu LGBTI.

L’objectiu de l’entitat és acollir i atendre als immigrants i persones LGBTI que busquen protecció internacional. Alhora, du a terme activitats per a la integració social dels immigrants LGBTI i per donar a conèixer a la societat la realitat que viuen aquestes persones.

ACATHI treballa també en l’àmbit de la protecció internacional realitzant tasques d’acompanyament i d’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades pertanyents al col·lectiu LGBTI. Realitza un treball coordinat amb la resta d’entitats d’Asil.Cat per a l’assistència de les persones LGBTI que demanen asil al nostre país, duent a terme activitats incidència per al respecte dels seus drets humans.

L’Associació també dóna suport en casos de sol·licituds de protecció internacional LGBTI analitzant i aportant informació que permeti conèixer la situació de les persones LGBTI en determinats països d’origen.

En l’àmbit de la sensibilització, des d’ACATHI s’organitzen Jornades, col·loquis, Biblioteques Vivents i formacions centrades en el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere i en la situació de persecució que pateix el col·lectiu LGBTI arreu del món.

N

Escriptors/res perseguits/des i defensors/res dels drets humans

El PEN Català, en tant que plataforma per a la projecció internacional de la literatura, per a la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita per a l’alliberament dels escriptors perseguits, du a terme accions orientades a la defensa dels drets i a l’acollida dels membres d’aquest col·lectiu que es veuen forçats a fugir dels seus països d’origen.

El PEN Català va implantar a Catalunya el Programa Escriptor Acollit l’any 2007, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El programa té per objectiu acollir, durant un període de dos anys, un escriptor/a amenaçat, perseguit o amb risc de ser empresonat degut als seus escrits.Aquest programa es desenvolupa en el marc de la International Cities of Refuge Network (ICORN).

  • Els objectius del Programa són, principalment, sensibilitzar a la societat catalana sobre la llibertat d’expressió, els valors democràtics i la solidaritat internacional, així com donar una resposta adient als escriptors amenaçats als seus països d’origen degut a les seves obres, garantint-los tant una acollida integral com la seva integració i la de les seves famílies en la societat catalana.
  • Al llarg del programa s’organitzen diverses activitats per tal de promocionar l’obra dels escriptors acollits i fomentar el diàleg intercultural, tals com conferències i debats; programes educatius a les escoles; actes a les universitats i altres institucions culturals; actes de promoció de la seva obra; i publicació i traducció de la mateixa, entre d’altres.
  • Durant diversos anys, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) va dur a terme un programa de programa de protecció temporal de defensors/es de drets humans greument amenaçats. Consisteix en acollir a Defensors/es de drets humans d’altres països que vegin amenaçada la seva vida i/o integritat física per l’activitat de defensa de drets humans que desenvolupen, i necessitin sortir del país temporalment per poder rebaixar la intensitat de l’amenaça, i tornar al seu país d’origen quan aquesta amenaça hagi finalitzat.