Programes d’atenció social i d’acollida temporal

Dispositius d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional

Serveis d’acollida temporal per a persones sol·licitants de protecció internacional

 

Les entitats membres de la Xarxa disposen de recursos per a l’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional amb la finalitat de cobrir les seves necessitats bàsiques.

 

Paral·lelament, es garanteix l’habitatge i també es treballa per a la inclusió social de les persones sol·licitants d’asil mitjançant l’acompanyament jurídic, el coneixement de l’entorn, l’aprenentatge de l’idioma, les formacions i la facilitació de la seva inserció al mercat laboral.

 

Prestacions socials per a persones sol·licitants de protecció internacional

 

Des de les entitats d’Asil.Cat es gestionen ajudes econòmiques per a les persones refugiades, amb l’objectiu de contribuir a la seva autonomia i preveure les situacions de vulnerabilitat en què puguin trobar-se.

 

Es tracta en concret d’ajudes destinades a facilitar-los l’accés a l’habitatge estable, la integració laboral a través del pagament de beques, la realització de formació ocupacional i també la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de manutenció. També es gestionen prestacions d’emergència per a persones en situacions d’especial vulnerabilitat.

 

L’objectiu d’aquest servei és la realització d’itineraris globals d’inserció que contribueixin al desenvolupament personal dels nostres usuaris i la seva plena autonomía.

 

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

 

Creu Roja - Catalunya

Ubicada al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona