Incidència, sensibilització i formació

Iniciatives de difusió de la situació del dret d’asil

Les entitats de la xarxa que ofereixen aquest servei són:

Iniciatives actuals d’Asil.cat:

N

Difondre i denunciar públicament les situacions d’indefensió i/o violació

del dret d’asil i dels drets de les persones desplaçades forçosament, així com les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones.

N

Contribuir a millorar els coneixements i capacitats informatives dels mitjans de comunicació en relació a la protecció internacional.

N

Investigar i publicar informes sobre la situació de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya

N

Organitzar actes, campanyes, formacions, programes educatius, xerrades, seminaris i conferències relacionats amb aquest àmbit

N

Incidir políticament davant dels diferents actors polítics i institucionals de Catalunya

per tal de millorar les polítiques públiques sota la seva competència, a l’hora que brindant-los suport i assessorament sempre que aquest serveixi per millorar les capacitats d’acollida de les persones necessitades de protecció internacional al nostre país.

Sensibilització i educació per al desenvolupament: Comitè Català de l’ACNUR

 

 

 

El Comitè Català de l’ACNUR, té per objectiu donar suport a les tasques de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, l’ACNUR, al territori català i dur a terme activitats de sensibilització i d’educació per al desenvolupament sobre el dret d’asil a infants estudiants de primària, joves d’ESO i Batxillerat així com estudiants universitaris.

 

 

 

Així mateix, disposa de materials i recursos educatius per a oferir a centres educatius així com de sensibilització (per exemple, exposicions) que posa a disposició dels ens públics catalans i d’altres entitats privades.