Asil.cat Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia

amb l’objectiu de de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.