Programes sociolaborals

Implementació d’un Itinerari d’acompanyament a la inserció laboral.

A través d’aquest servei, oferim a les persones usuàries un itinerari personalitzat d’acompanyament a la inserció laboral. Aquest pot incloure cursos de formació enfocats a l’aprenentatge de l’idioma o cursos d’alfabetització digital i en ofimàtica, entre d’altres. A més, també gestionem beques de formació i assistim en l’homologació de títols acadèmics, entre d’altres. Aquests itineraris d’inserció són personalitzats i van acompanyats de sessions grupals de recerca activa d’ocupació.

A la vegada, es duu a terme un servei d’intermediació laboral entre les persones usuàries i les empreses que necessiten incorporar nous treballadors, mitjançant les nostres agències de col·locació.

D’altra banda, desenvolupem projectes d’autoocupació per a persones que ja han obtingut la protecció internacional, a les quals es dota dels recursos econòmics i l’assessorament necessaris per a que puguin desenvolupar de manera autònoma el seu projecte de treball.

En els casos de grups amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, des de la Xarxa Asil.Cat també es gestionen prestacions d’emergència destinades a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

Creu Roja - Catalunya

Ubicada al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona

SICAR cat - Adoratrius

Desenvolupa serveis d’integració sociolaboral destinats a persones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual