Serveis jurídics

Aquest servei  té per objectiu informar, assessorar, tramitar i defensar l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides i del conjunt de les persones desplaçades forçosament a Catalunya.

  • Proporcionen informació sobre els tràmits de l’asil.
  • investiguen la situació als països d’origen per tal de recollir proves dels fets al·legats pels sol·licitants de protecció internacional.
  • presenten sol·licituds, informes i recursos davant de les autoritats competents, la subdelegació de govern i l’Oficina d’Asil i Refugi.

A més a més, també ofereixen assessorament a les persones refugiades pel que fa a la nacionalitat, el matrimoni, l’extensió de l’asil o el reagrupament familiar.

N

Programa Sicar Cat

SICAR cat desenvolupa un servei d’assessorament legal en protecció internacional i estrangeria per a dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació.

La seva atenció integral es basa en la detecció de les dones potencialment traficades, el seu accés al procés de protecció internacional, l’assistència jurídica i el seguiment del seu cas al llarg del procediment. En cas que es denegui la protecció internacional a les víctimes es busca la seva posterior regulació a través de procediment d’estrangeria (article 59.bis).

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

Fundació ACSAR

(a través del seu servei jurídic ubicat al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona)