FacebookTwitterGoogle+

Les entitats membres esperen que el reconeixement de la mancança de fons i de mitjans per a la bona acollida de les persones refugiades es tradueixi per una partida conseqüent al 2015 per al desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya

Dijous 12 de febrer, les entitats de la Xarxa Asil.Cat es van reunir amb la Consellera de Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté i el Director General per a la Immigració, el Sr. Xavier Bosch.

L’objectiu de la reunió, a més de presentar la Xarxa Asil.Cat i les entitats que la conformen, era traslladar la preocupació de les entitats davant la inacció del Govern de la Generalitat un any després de l’aprovació del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, al gener de 2014.

Les entitats membres de la Xarxa Asil.Cat van obtenir un compromís de reunió amb el Director General per la Immigració, Xavier Bosch, d’aquí un mes per tal de valorar els avenços efectuats en els punts més importants del pla de protecció internacional. A més a més, la Consellera va informar les entitats de la creació d’una línia específica en protecció internacional a la propera convocatòria de subvencions a entitats de la Direcció General per a la Immigració, encara que no en va precisar el import.

La Consellera va recalcar que hi ha voluntat política de desplegar el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, i que no quedarà només en un document. Assegura que encara que els Pressupostos de la Generalitat no estan aprovats, hi haurà una partida pel Pla de Protecció Internacional.

Comparteix amb les entitats el fet que aquest Pla ha de ser transversal als altres Departaments de la Generalitat, i considera fonamental el pla interdepartamental que van començar a definir. Tant la Consellera de Benestar Social i Família com el Director General per a la Immigració reconeixen que de les 5 o 6 mesures definides al Pla de Protecció Internacional, cal prioritzar la mesura relativa al ’Acollida. I així garantir en primera instància el benestar de les persones refugiades, especialment en salut i habitatge. Les entitats de la xarxa Asil.Cat esperen que aquest reconeixement de fets es tradueixi per a la creació d’una partida conseqüent per al desplegament del Pla de Protecció Internacional per a les entitats que treballen la protecció internacional. En efecte, les entitats de la xarxa van reclamar a través d’unes esmenes al projecte de Pressupostos 2015 augmentar fins a 100.000€ la quantitat econòmica que actualment reben en conjunt les entitats de la Xarxa Asil.Cat. A data d’avui, la Direcció General per a la Immigració subvenciona la tasca de 5 de les 7 entitats de la Xarxa Asil.Cat que reben en conjunt un total de 29.000 € (destinant així només un 0,31% del pressupost global que gestiona aquesta Direcció General a les necessitats de les persones que sol·liciten asil al nostre país i/o són traficades per a la seva explotació).

Signen aquesta nota de premsa: