FacebookTwitterGoogle+

Avui s’inicia a Lleida una de les 4 formacions sobre protecció internacional i tràfic d’éssers humans que coorganitza amb el Consell de l’Advocacia Catalana.

Barcelona, 25 de juny del 2015.

La xarxa Asil.Cat, una xarxa d’ongs que defensen el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. Gràcies al cofinançament del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants), es consolida després d’un any de treball i posa en marxa el seu web.
La nova pàgina, que forma part de les accions de sensibilització d’Asil.Cat, pretén esdevenir un espai que coordini i difongui l’agenda d’activitats de la xarxa, així com la de les diferents entitats que la integren, per tal d’augmentar-ne el impacte.
Asil.Cat pretén generar polítiques que promoguin el respecte pels drets humans per tal de donar resposta a les situacions que pateixen les persones desplaçades forçosament i que arriben a Catalunya.
Respecte al 2013, Catalunya ha rebut al 2014 un 62% més de sol•licituds de protecció internacional, passant de 484 a 786, i la província de Barcelona segueix essent on més se’n reben.
D’altra banda, tenint en compte que el passat 20 de juny va ser el Dia Mundial de les Persones Refugiades, Asil.Cat, juntament amb el Consell dels Il•lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i amb el suport de la Plataforma de ONG de Acción Social, EEA Grants, l’Institut Català de les Dones i de l’Ajuntament de Barcelona, inicia avui a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Lleida unes jornades sobre protecció internacional i tràfic d’éssers humans, que també es faran a les seus col•legials de Barcelona, Tarragona i Girona, dirigides molt especialment als professionals de l’advocacia.

Sobre Asil.Cat
Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. El nostre objectiu és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol•licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i de sensibilització.
La xarxa Asil.Cat està integrada per:
Membres de ple dret: ACCEM, ACATHI, Associació EXIL, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació ACSAR, el PEN Català i SICAR cat-Adoratrius.
Membres observadors: Comitè Català de l’ACNUR