FacebookTwitterGoogle+

 

El passat 13 de desembre de 2016 es va constituir el ‘Grup de treball sobre la protecció de les persones refugiades a Catalunya’, en el que hi participen la Xarxa Asil.cat, la plataforma Stop Mare Mortum i membres del conjunt de grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.

L’objectiu d’aquest Grup de Treball és d’una banda, reivindicar vies segures i legals d’accés de les persones sol·licitants d’asil i refugiades a la Unió Europea i, per l’altra, treballar en la millora i el reforçament del model actual d’acollida per a persones desplaçades forçosament que arriben al territori.

En el marc d’aquest Grup de treball i en l’àmbit de l’acollida de persones desplaçades forçosament a Catalunya, des d’Asil.cat farem arribar als grups parlamentaris les nostres prioritats i reivindicacions per tal d’avançar en la definició d’una política pública en matèria d’asil a Catalunya que doni cobertura a les necessitats de les persones desplaçades forçosament que es troben al nostre país.

Per aquest motiu, des d’Asil.cat, celebrem la creació d’aquest Grup de treball per part del Parlament de Catalunya i esperem que serveixi per posar al centre de l’agenda política la gestió de l’asil a Catalunya i la necessitat de donar resposta a la situació que pateixen les persones desplaçades forçosament en l’actualitat.