FacebookTwitterGoogle+

Els passats dies 9 i 10 de novembre de 2017, les entitats membres de la Xarxa Asil.cat van organitzar la trobada europea ‘Models d’acollida i d’inclusió per a persones sol·licitants d’asil i refugiades amb necessitats específiques a Europa’. A l’acte s’hi va analitzar la situació dels menors sol·licitants de protecció internacional a Europa (el dia 9 de novembre) i l’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional pertanyents al col·lectiu LGBTI a Europa (el dia 10 de novembre).

A la trobada del dia 9 de novembre s’hi van convidar representants del Síndic de Greuges per la defensa dels drets dels infants i dels adolescents de Catalunya, d’ACNUR Espanya, del Defensor dels drets dels infants de Grècia i d’entitats especialitzades en atenció a menors sol·licitants de protecció internacional europees: la Nidos Foundation, dels Països Baixos, Fedasil, de Bèlgica i una representant del projecte Children in Start implementat al municipi de Lund (Suècia).

A la trobada del dia 10 de novembre s’hi va convidar representants d’organitzacions especialitzades en l’atenció al col·lectiu de sol·licitants d’asil i refugiats LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, d’ACNUR Espanya, del Programa Madrileny d’Informació i Atenció LGTBI de la Comunitat de Madrid, de la Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights (RFSL) de Suècia, de COC Nederland, dels Països Baixos i a una experta independent en persones trans* i protecció internacional, la Sra. Kim Abdi.

La trobada es va dur a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.