Informe CEAR 2015

Informe CEAR 2015

FacebookTwitterGoogle+

Segons dades d’ACNUR el nombre de persones desplaçades forçosament al món actualment ha arribat als 60 milions, superant les xifres registrades durant la Segona Guerra Mundial. En aquest context, el principal país emisor de persones refugiades és Síria, seguit de l’Afganistan i Somàlia, mentre que els principals països d’acollida segueixen sent els països limítrofs del sud com el Pakistan o el Liban.

Aquest Informe de CEAR analitza la situació del dret d’asil a Espanya i a Europa el 2014, incloent els testimoniatges de les pròpies persones refugiades, així com un seguit de propostes orientades a garantir el dret d’asil a les persones que en tenen necessitat.