FacebookTwitterGoogle+

 

Aquest matí, Rosa Cendón i Pere Serra, en representació de la xarxa Asil.Cat, han participat en el Seminari “Drets humans i educació: activisme, denúncia i compromís” de l’assignatura Drets Humans i Marcs Legals de l’Educació Social, al Grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona.

Al llarg del seminari han explicat la situació de les polítiques d’asil i refugi tant a nivell europeu com espanyol, així com l’activisme que duem a terme des de la xarxa Asil.Cat en defensa dels drets de les persones desplaçades forçosament a Catalunya i els recursos de què disposem per a l’atenció d’aquest col·lectiu.

Per últim, també han donat a conèixer la situació concreta que viuen les víctimes de tràfic d’éssers humans al nostre país, amb les quals treballa Sicar Cat, entitat membre de la xarxa.