FacebookTwitterGoogle+

Avui Meritxell Budó presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Miguel Pajares en representació de la Xarxa ASIL.cat signen un Conveni de col·laboració per a desenvolupar el projecte “En defensa del dret d’asil: consolidació de la Xarxa Asil.cat i campanya de sensibilització”.

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres entitats municipalistes, que treballa de manera coordinada promovent accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

El setembre de 2015 el Fons Català va obrir una campanya de suport a les persones refugiades, a través de la qual treballa en una línia d’educació per al desenvolupament que té per objectiu alimentar de discurs l’embranzida de solidaritat generada entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global. En aquesta línia, es considera pertinent i estratègic establir un conveni amb la Xarxa Asil.cat i dotar-lo de 31.720 €.

La Xarxa Asil.cat la constitueixen el conjunt d’entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional que treballen a Catalunya i es creà arran de l’aprovació del Pla de Protecció Internacional a Catalunya per part del Parlament el 28 de gener de 2014.

Amb posterioritat a l’aprovació del Pla, les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional a Catalunya van decidir organitzar-se de forma voluntària i van crear la Xarxa Asil.cat, que té per objectiu millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets mitjançant la realització d’activitats d’assistència, incidència, formació i sensibilització.

La Xarxa Asil.cat està integrada per un conjunt de nou entitats, que són: Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI), Accem, Associació EXIL, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació ACSAR, PEN Català, Adoratrius – Sicar cat, el Comitè Català de l’ACNUR i Creu Roja, aquestes dues últimes entitats en qualitat de membres observadors.

A través d’aquest Conveni i amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, es pretén reforçar el treball en xarxa entre les entitats especialitzades en protecció internacional a Catalunya, per contribuir a la millora de la situació de les persones desplaçades forçosament que es troben al nostre país i sensibilitzar la població catalana respecte al dret d’asil i la situació de les persones refugiades.

En aquest sentit, a banda de les activitats pròpies de coordinació de la Xarxa, des d’Asil.cat es duran a terme accions d’incidència política i social en defensa del dret d’asil i per al desenvolupament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya. Alhora, durant el proper mes de juny s’organitzarà el primer Seminari Europeu sobre Protecció Internacional, on s’analitzaran els sistemes d’acollida de diversos estats membres de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, tot fent especial èmfasi en el paper dels municipis en el procés d’integració de les persones sol·licitants d’asil i refugiades i en les condicions específiques d’acollida que requereixen aquelles persones sol·licitants de protecció internacional que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat, com els menors no acompanyats, les persones LGBTI, les víctimes de tràfic d’éssers humans, les víctimes de tortura o les persones amb problemes de salut mental.

Finalment, el projecte també inclou el disseny i la difusió d’una campanya de sensibilització en matèria de dret d’asil a Catalunya, a la qual podran participar tots aquells municipis catalans que hi estiguin interessats, amb la finalitat de donar a conèixer al conjunt de la ciutadania el dret d’asil i els motius que es troben a l’origen del desplaçament forçat.

 

La Garriga, 6 d’abril de 2016