FacebookTwitterGoogle+

Els passats dies 9 i 10 de novembre de 2017, la Xarxa Asil.cat va organitzar una trobada entre entitats especialitzades d’àmbit europeu per tal d’analitzar i debatre les polítiques d’acollida de persones amb necessitats de protecció internacional a Europa i concretament, de dos col·lectius amb necessitats d’acollida específiques com són els menors -tant acompanyats com no acompanyats- i les persones LGBTI.

L’objectiu de la trobada era generar un espai de reunió i debat amb entitats europees especialitzades en acollida de menors i persones LGBTI amb necessitats de protecció internacional, que permetés comparar models d’acollida i determinar reptes compartits entre estats membres de la Unió Europea en l’acollida d’ambdós col·lectius. Així com identificar bones pràctiques i elements innovadors que permetin millorar els models d’intervenció amb aquestes persones.

Amb aquesta finalitat, la sessió del dia 9 de novembre es va centrar en la comparativa de models d’acollida per a menors amb necessitats de protecció internacional a Europa i va comptar amb la participació de representants de països com els Països Baixos, Suècia, Alemanya, Bèlgica, Grècia i Espanya (amb un focus també en la situació de Catalunya). Durant la sessió, es van tractar qüestions tals com: els procediments de determinació de l’edat dels menors; els sistemes de tutela implementats pels diferents estats participants; el funcionament dels dispositius d’acollida de menors amb necessitats de protecció internacional i l’existència de recursos d’acollida especialitzats; les metodologies d’intervenció i d’abordatge de la inclusió d’aquests menors en les societats d’acollida i els mecanismes de detecció de possibles indicis de tràfic de persones amb finalitats d’explotació.

La sessió del dia 10 de novembre va consistir en l’anàlisi de models d’acollida i inclusió de persones amb necessitats de protecció internacional LGBTI a Europa i hi participaren entitats i institucions especialitzades en l’atenció al col·lectiu dels Països Baixos, Suècia, Espanya i experts europeus en la situació de les persones sol·licitants d’asil i refugiades trans*, donades les dificultats específiques d’inclusió sociolaboral amb que es troben els i les membres d’aquest col·lectiu. Al llarg de la sessió, es van debatre aspectes com: la situació de les persones LGBTI durant el procediment d’asil; els aspectes que dificulten els seus processos d’inclusió i, en concret, el seu accés al mercat laboral, a la sanitat i a l’habitatge; la necessitat de disposar de dispositius d’acollida específics per al col·lectiu; i la implicació de la comunitat LGBTI autòctona dels diferents països participants en l’acollida de persones refugiades i migrants del col·lectiu, entre d’altres.

La trobada es va dur a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Podeu consultar el document de relatoria i conclusions de la sessió del dia 9 de novembre sobre ‘Models d’acollida per a menors amb necessitats de protecció internacional a Europa’ aquí.

Així mateix, podeu consultar el document sobre la sessió del dia 10 de novembre sobre ‘Models d’acollida i inclusió de les persones amb necessitats de protecció internacional del col·lectiu LGBTI a Europa’ aquí.