FacebookTwitterGoogle+

Objectiu: Amb aquest projecte, la xarxa Asil.Cat vol augmentar l’impacte i abast de les accions d’incidència política i social de les ONGs en matèria d’asil i refugi a través de la creació i consolidació d’una xarxa d’organitzacions a Catalunya.

Per aconseguir aquest objectiu, es desenvoluparan els següents objectius específics:

 • Enfortir les accions d’incidència social en xarxa amb altres organitzacions del sector a fi de que el conjunt de la ciutadania i dels mitjans de comunicació coneguin les causes del desplaçament forçat, el dret d’asil i la situació de les persones refugiades.
 • Enfortir les accions d’incidència política en xarxa amb altres organitzacions del sector a fi de tenir una presència molt activa en els espais de presa de decisions dels governs locals i regionals
 • Enfortir el treball en xarxa de les entitats d’asil i drets humans a Catalunya a través de la creació d’una xarxa i la realització d’activitats conjuntes.
 • Les activitats que es desenvoluparan en el marc del projecte seran les següents:
  • Creació d’una web conjunta per la defensa del dret d’asil:  coordinació de les agendes d’activitats  de les organitzacions de la xarxa i difusió d’aquestes activitats.
  • Activitats conjuntes de sensibilització: tallers, xerrades, etc…
  • Tríptic informatiu
  • Activitats conjuntes d’incidència: compareixences al Parlament de Catalunya, reunió amb els tots els grups polítics, mocions en diferents ajuntaments.
  • Posicionaments, notes de premsa, comunicats, entre altres….
  • Elaboració pla estratègic contactes a nivell Europeu i reunions amb aquests.